8027, Sotiri Papalazarou, Paphos Cyprus

Άλλα θέματα

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με την ψυχοθεραπεία. Πριν όμως μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε και κάποια άλλα πράγματα.

Ψυχίατρος – Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ αυτών των επαγγελματιών και υπάρχει μια σχετική σύγχυση ως προς το ποια είναι η εκπαίδευση τους και ποιες υπηρεσίες προσφέρουν.

Κατά πρώτον ο ψυχολόγος δεν είναι το ίδιο με τον ψυχίατρο. Ο ψυχίατρος (και ο παιδοψυχίατρος) είναι γιατρός και έχει ειδικευτεί στη ψυχιατρική. Συνεπώς είναι και ο μόνος που μπορεί να δώσει φάρμακα και όπου χρειάζεται παραπομπή για νοσηλεία. Κανένας ψυχολόγος ή άλλος επαγγελματίας ψυχικής υγείας (ακόμα και γιατρός άλλης ειδικότητας) δεν μπορεί να συναταγογράφισει ψυχιατρικά φάρμακα, γι αυτό και πρέπει να παραπέμψουν τον ασθενή σε ψυχίατρο.

Ο ψυχολόγος τώρα, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του σε κάποια σχολή ψυχολογίας. Ανάλογα με την χώρα, τα πτυχία ψυχολογίας είναι τριετή ή τετραετή. Στη συνέχεια πιθανότατα να ακολούθησε μια μεταπτυχιακή εκπαίδευση για να πάρει μια εξειδίκευση, όπως είναι η εκπαιδευτική, κλινική, κοινωνική, γνωστική, εξελικτική, η νευροψυχολογία, η ψυχολογία υγείας, η παιδοψυχολογία κτλ.

Σε κάθε χώρα η νομοθεσία που αφορά στην άσκηση επαγγέλματος διαφέρει. Σε κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, ο απόφοιτος ενός τμήματος ψυχολογίας μπορεί να πάρει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από το κράτος. Αντίστοιχα στην Κύπρο μπορεί να εγγραφεί στα Μητρώα Πτυχιούχων Ψυχολόγων του Υπουργείου Υγείας. Με την εγγραφή του μπορεί να εργαστεί αλλά δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνες ή να παρέχει κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα ψυχοπαθολογική αξιολόγηση και διάγνωση) που απαιτούν μια συγκεκριμένη εξειδίκευση. Για να μπορεί να το κάνει αυτό, πρέπει η μεταπτυχιακή του εκπαίδευση να πληροί κάποια κριτήρια ώστε να του επιτρέπει την εγγραφή του στα Μητρώα Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων.

Τέλος, ο ψυχοθεραπευτής έχει εκπαιδευτεί σε μία ή περισσότερες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και είναι σε θέση να παρέχει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες. Κανένας δεν είναι ψυχοθεραπευτής είτε είναι απλός ψυχολόγος, είτε ειδικευμένος, είτε ακόμα και ψυχίατρος, αν δεν εκπαιδευτεί αναλόγως.

Η Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια ολόκληρη διαδικασία η οποία μέσω της συνεργασίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου βοηθά το άτομο αρχικά να εκφραστεί και εν συνεχεία να κατανοήσει καταστάσεις, συναισθήματα, στάσεις, αντιλήψεις ούτως ώστε να διαχειριστεί και να τροποποιήσει δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές με σκοπό την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της ψυχικής του υγείας ή/και την καλυτέρευση της αυτογνωσίας του.

Η ψυχοθεραπεία δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα με διαγνωσμένες ψυχικές νόσους, αλλά στον καθένα από μας που περνά δύσκολα ή απλά θέλει να βελτιώσει την κατανόηση του για τον εαυτό του και να τροποποιήσει στοιχεία της προσωπικότητας του που του προκαλούν δυσφορία.

Ο θεραπευτικός διάλογος που βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων, αποτελεί βοηθητικό εφόδιο στην ανίχνευση παραγόντων που στέκονται εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Ενθαρρύνει επίσης την διεύρυνση των εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις και ενεργοποιεί πηγές γνώσης και ευτυχίας.

Υπάρχουν πολλά ήδη ψυχοθεραπείας. Η Ψυχανάλυση, η Συστημική Θεραπεία, η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, η Θεραπεία Σχημάτων, η Συμπεριφορική είναι μόνο μερικά από αυτά.

Ο κάθε ψυχοθεραπευτής λοιπόν ασκεί το είδος της ψυχοθεραπείας στο οποίο μετεκπαιδεύτηκε, χωρίς απαραίτητα αυτή η εκπαίδευση να είναι πανεπιστημιακή. Στην Ευρώπη η ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από εξειδικευμένα, υψηλά καταρτισμένα και αναγνωρισμένα κέντρα εκπαίδευσης, ανάλογα με το είδος της ψυχοθεραπείας. Μια ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση απαιτεί χρόνια σπουδών με θεωρητικά μαθήματα, πολλές ώρες εποπτευόμενης πρακτικής και προσωπικής θεραπείας του μέλλοντα ψυχοθεραπευτή.

Ένας ψυχολόγος (ειδικευμένος ή όχι) δεν είναι απαραίτητα και ψυχοθεραπευτής. Συνεπώς, δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας. Τα σχετικά με τις διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους μαθήματα που παρέχονται στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα πιθανότατα να μην είναι επαρκή. Ψυχοθεραπευτικά μπορεί να δουλέψει κάποιος αφού έχει λάβει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Σε χώρες όπως η Αγγλία δεν απαιτείται πτυχίο ψυχολογίας ή ψυχιατρικής για να γίνει κάποιος ψυχοθεραπευτής. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες παρεμφερών κλάδων μπορούν να γίνουν ψυχοθεραπευτές και να εργαστούν εάν και εφόσον λάβουν την κατάλληλη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση.

Όσον αφορά στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση αυτή καθ’ εαυτή, παρόλο που οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα επιχειρηματολογούσαν ισχυρά υπέρ του οφέλους και της αποτελεσματικότητας της εκάστοτε ψυχοθεραπείας, τα αποτελέσματα ποτέ δεν είναι εγγυημένα και δεν εξαργυρώνονται αν δεν εξετασθούν επιμελώς διάφοροι παράγοντες και συνισταμένες όπως: το κίνητρο του ατόμου, πιθανή παθολογία, η διάθεση για να επεξεργαστεί και να αποκωδικοποιήσει το άτομο δεδομένα που το αφορούν, καθώς και η ορθή επιλογή επαγγελματία και θεραπευτικής κατεύθυνσης μεταξύ άλλων.

Ανάλογα με το πρόβλημα που μας απασχολεί λοιπόν, πιθανότατα μια συγκεκριμένη μορφή ψυχοθεραπείας να ενδείκνυται για καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα η αποτελεσματικότητα αρκετών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων έχει εξεταστεί ερευνητικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον κάθε Ψυχοθεραπευτή, αλλά και όποιον άλλον επαγγελματία ψυχικής υγείας, να μελετά και να συνεπώς να γνωρίζει τι ενδείκνυται για κάθε ξεχωριστό πρόβλημα και να παραπέμπει ανάλογα, εάν ο ίδιος δεν μπορεί να το αναλάβει.

Αν σκεφτόμαστε να συνεργαστούμε με κάποιο ψυχοθεραπευτή για τον οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο ψυχοθεραπευτής σπάνια μπορεί να μας βοηθήσει μέσα στο διάστημα ενός ή δύο συνεδριών. Ακόμα και οι βραχυπρόθεσμες θεραπείες (που διαρκούν από μερικές βδομάδες ή μήνες 1 ή 2 εβδομαδιαίων συνεδριών) χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα για να επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό, ξεκινώντας μια προσπάθεια να έχουμε υψηλό κίνητρο και να θέλουμε πραγματικά να βοηθηθούμε. Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολη. Θα γνωρίσουμε κομμάτια του εαυτού μας και θα λάβουμε πληροφορίες που πιθανότατα αγνοούμε. Αυτό μπορεί καμιά φορά να είναι επώδυνο, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο.

Επίσης, άσχετα αν κάποιος είναι πολύ καλός θεραπευτής δε σημαίνει ότι ταιριάζει σε μας και στην προσωπικότητα μας. Μια καλή σχέση με τον θεραπευτή μας μέσα στην οποία νιώθουμε άνετα κρίνεται ιδιαίτερα βοηθητική στην έκβαση της θεραπείας. Ο ψυχοθεραπευτής δεν είναι φίλος μας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε μαζί του μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης, οπότε επιλέγουμε τον θεραπευτή μας ανάλογα.

Όσον αφορά στην Κύπρο, εάν απευθυνθείτε σε ψυχολόγο για αξιολόγηση φροντίστε να μάθετε αν είναι εγγεγραμμένος. Εάν απευθυνθείτε σε ψυχολόγο για ψυχοθεραπεία φροντίστε να ενημερωθείτε αν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και σε πια συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση. Από εκεί και πέρα είναι εύκολο να βρείτε ότι άλλες πληροφορίες, σχετικές με τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, χρειάζεστε στο διαδίκτυο.

Ιουλία Μαϊμάρη MSc.

Cloud Tags

Event Calendar

February 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Newsletter

Eγγραφείτε και ενημερωθείτε για τα εργαστήρια, τις ομάδες, τις διαλέξεις και για επερχόμενα συμβουλευτικά άρθρα.